Проекти

Разгледайте всички наши проекти

Нашите минали и настоящи проекти

 

ЖП гара Combs La Ville

През 2011 година КОСЕВ ЕООД произведе, достави и монтира 140т метална конструкция по проект Combs La Ville в Париж. Обхватът на проекта включва...
Read More
 

Nursing home Boissy

През 2013 година КОСЕВ ЕООД произведе, достави и монтира 60т метална конструкция по проект Nursing home Boissy във Франция. Обхватът на проекта включва фасада, стълбища...
Read More
 

Интеграция на нова машина

Тагове ,
КОСЕВ ЕООД тръжна документация за процедура „Публична покана“ с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване – вертикален...
Read More