Тръбни конструкции

Стоманени рамки

Стоманени рамки с различна конфигурация, които се изработват съгласно индивидуалните изисквания на клиентите.