Технологична модернизация

Нов проект

Информация за проекта

Клиент Косев ЕООД
Услуги Рязане
Тагове ,

Описание на проекта

Информация:

„КОСЕВ” ЕООД успешно защити проект по процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на КОСЕВ ЕООД чрез оптимизация и цифровизация на производствения процес, както и подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, цифровизация на производствените процеси и подобряване на производствения капацитет , което ще доведе до растеж и развитие на КОСЕВ ЕООД.

Общата стойност на проекта е 699 998.00 лева, от които 349 999.00 лева по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU.